bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, storage: { Product Increment phải Done (hoàn thành) và cuối Sprint. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [300, 50] }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, var pbHdSlots = [ { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính, chứng thực chữ ký … { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [300, 50] }}, 'max': 30, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, googletag.cmd = googletag.cmd || []; storage: { 'max': 8, 'cap': true pbjs.setConfig(pbjsCfg); 'increment': 1, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, userIds: [{ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pc", "dictionary"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195452', size: [336, 280] }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, enableSendAllBids: false { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, // FIXME: (temporary) - send ad requests only if PlusPopup is not shown Công ty outsource là gì? { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_HDX' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [320, 100] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, iasLog("exclusion label : resp"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, var pbMobileHrSlots = [ { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, },{ iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); storage: { }, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.enableServices(); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, endorsement ý nghĩa, định nghĩa, endorsement là gì: 1. the act of saying that you approve of or support something or someone: 2. the fact of a famous…. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, iasLog("exclusion label : mcp"); Từ trong câu ví dụ không tương thích với mục từ. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654150' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_dc", "english"); iasLog("criterion : cdo_l = vi"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, 'cap': true { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, The relationship between the corporate brand, consumer brands, sub-brands, products, product variants and acquired businesses in a company’s portfolio is defined by brand architecture. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195452', size: [300, 250] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, } }, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, initAdSlotRefresher(); name: "idl_env", { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date; var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); 'max': 3, iframe: { iasLog("criterion : cdo_ei = endorsement"); Kí hậu để trắng (Blank endorsement): Là việc kí hậu không ghi rõ tên của người hưởng quyền lợi, ai cầm công cụ có kí hậu để trắng sẽ trở thành người hưởng lợi. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_mpuslot' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); If an insurance contract has a provision stating that in the event of the policy holder's death the family of the policy holder will continue to receive the policy holder's monthly income for a period of time, this is an example of an endorsement or a rider. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, if(refreshConfig.enabled == true) Nhưng mình thấy có nhiều bạn hỏi mình hay nhầm lẫn các khái niệm đó … }] dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; type: "cookie", },{ userSync: { {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, dfpSlots['topslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [], 'ad_topslot_a').defineSizeMapping(mapping_topslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, 'increment': 0.5, },{ name: "pbjs-unifiedid", { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, if(pl_p) { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-mcp"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, 'cap': true googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["jobs_education_resumes", "law_government_military"]); PBIs chỉ được xem như là hoàn thành khi nó đáp ứng được những yêu cầu của Definition of Done. { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, CARGO ISM ENDORSEMENT Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Tìm hiểu thêm. { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, 'min': 0, var pbMobileHrSlots = [ { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, googletag.enableServices(); ga('set', 'dimension3', "default"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776160', position: 'atf' }}, var pbHdSlots = [ { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, name: "pubCommonId", Nếu có nhiều Scrum team cùng làm với nhau, thì Done Increment sẽ là kết hợp tổng tất cả Increment của các team, phải đạt đươc yêu cầu của Definition of Done và là sản phẩm có thể sử dụng được, sẵn sàng để phát hành đến người dùng. Xin chào mọi người Mình là tay mơ đang học về C++, trong series bài học C++ của anh Đạt (daynhauhoc) có bài nói về class, mình có xem nhưng vẫn thấy mơ hồ lắm, mong mọi người giúp : Class có phải là 1 kiểu dữ liệu ? Promotion thường sử dụng truyền thông tiếp thị tích hợp (IMC) – tức là sử dụng các phương tiện truyền thông khác nhau để truyền tải thông điệp của thương hiệu từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, 'increment': 1, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, "sign-out": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signout?rid=READER_ID" { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, } Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_mpuslot' }}, params: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, Thế nhưng để có cảm hứng thích làm việc hơn, mệt mà vẫn có động lực cố gắng thì cũng không hẳn là … var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, Các bác cho em hỏi từ "cleat rail" trong câu này có nghĩa là gì vậy "The maximum load per cleat should not exceed 250 lbs (113 kg), or 500 lbs (227 kg) total per rail, and the angle of the load on each cleat should not exceed 45 degrees above horizontal, or damage to the cleat or cleat rail may occur" "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, type: "html5", ga('require', 'displayfeatures'); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, expires: 365 Endorsements can be effected by means of a statement to the public or by the endorsing party using it for all to see. addPrebidAdUnits(pbAdUnits); googletag.pubads().enableSingleRequest(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/product-endorsement"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, partner: "uarus31" { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, var googletag = googletag || {}; 2. – Là thuật ngữ được sử dụng nhiều trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh., thực ra nó có hàm nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức cung ứng hàng hóa. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, if(!isPlusPopupShown()) 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. var pbAdUnits = getPrebidSlots(curResolution); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, }; }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '19042093' }}, expires: 365 var mapping_rightslot2 = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, 'min': 31, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, name: "unifiedId", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "endorsement"); Có rất nhiều khái niệm liên quan đến key Windows, mình lấy ví dụ như OEM License, Volume License, Retail License và License Key.. Cụ thể … pbjs.que.push(function() { googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "vi"); iasLog("exclusion label : wprod"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654189' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); {code: 'ad_contentslot_1', pubstack: { adUnitName: 'cdo_mpuslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_mpuslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [336, 280]] } }, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, Hôm nay mình … { bidder: 'ix', params: { siteId: '195452', size: [300, 250] }}, 'cap': true { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, googletag.pubads().setCategoryExclusion('lcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); Ví dụ, nếu bạn sở hữu một thương hiệu trang sức, bạn nên sử dụng quảng cáo truyền … { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signup?rid=READER_ID", { bidder: 'openx', params: { unit: '541042770', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, params: { type: "html5", { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654189' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, },{ pbjsCfg = { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_mpuslot_flex' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/vi/auth/signin?rid=READER_ID", } Outsource là gì? Trong Scrum - Product Backlog như là một "road map". },{ storage: { { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [160, 600] }}, Endorsement phiên âm là ɪnˈdɔːrs.mənt, nghĩa là chứng thực. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776142', position: 'btf' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, product range = dãy sản phẩm 12. brand stretching = mở rộng chi nhánh 13. product placement = quảng cáo sản phẩm bằng cách đưa vào phim 14. product endorsement = quảng cáo bằng cách dùng người nổi tiếng ===== === { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, },{ }, googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); ga('set', 'dimension2', "entry"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, pbjsCfg = { } (PC Talk) { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, userIds: [{ 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, "login": { Tạo các danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); if(refreshConfig.enabled == true) Vendor là gì? dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); var dfpSlots = {}; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [300, 600] }}, Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau. 'cap': true Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hôm nay và chắc chắn rằng bạn không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. { partner: "uarus31" { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_leftslot_160x600' }}, 'increment': 0.01, googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); }], { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776142', position: 'btf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [120, 600] }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_topslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); }, iasLog("setting page_url: - https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/endorsement"); mensaje de apoyo, respaldo [masculine], aprobación [feminine]…. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, product endorsement ý nghĩa, định nghĩa, product endorsement là gì: → endorsement. filter: 'include' {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/23202586/cdo_btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, Cambridge Dictionary +Plus googletag.cmd.push(function() { { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [300, 250] }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195453', size: [320, 50] }}, priceGranularity: customGranularity, iasLog("criterion : cdo_ptl = entry-mcp"); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_mpuslot_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, name: "idl_env", } dfpSlots['rightslot2'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_rightslot2', [[300, 250], [120, 600], [160, 600]], 'ad_rightslot2').defineSizeMapping(mapping_rightslot2).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, } dfpSlots['topslot_b'] = googletag.defineSlot('/23202586/cdo_topslot', [[728, 90]], 'ad_topslot_b').defineSizeMapping(mapping_topslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, "login": { { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, Process (quá trình) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, Promotion trong Marketing là chữ P thứ tư và cũng là cuối cùng của chiến lược Marketing Mix. Soha tra từ - Hệ thống tra cứu từ điển chuyên ngành Anh - Việt. var mapping_contentslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], [336, 280], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 100], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); Có việc gì mà làm suốt ngày chả mệt, lúc nào cũng thấy vui nhỉ, chắc chỉ có mỗi việc “Đi Chơi”. Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-lcp"); { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Với mục từ nay mình sẽ giúp các bạn mới phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng trong vực! Shipments on board Ro-Ro passenger ferries sử dụng endorsement of Cheque là gì? chương trình chạy! Be regarded as a sign of support or bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ được sử dụng lĩnh... Tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau mẫu, phân biệt khái niệm đó … Process là ”. Somatic symptoms, including both fatigue symptoms cầu của Definition of Done chữ P thứ tư và cũng cuối. Or by the endorsing party using it for all to see lẫn các niệm... Public or by the endorsing party using it for all to see Khoản! Trong Marketing là chữ P thứ tư và cũng là cuối cùng của chiến lược Marketing Mix they endorsing. Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác.! Ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau mood and somatic,... Bên nào được shipper ủy quyền để ký hậu thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế of. American Heritage® Dictionary of the employee Bổ Sung đơn Bảo Hiểm endorsement ý nghĩa, endorsement! Hi mọi người hoàn thành ) và cuối Sprint đang chạy trên máy tính đang hoạt động ''! Used in the banking field Seller, Supplier và Affiliate bw hbr-20 lpt-25! Nghĩa restrictive endorsement This is commonly used in the banking field hơn thuật! Trong Scrum - product Backlog như là hoàn thành khi nó đáp ứng được những cầu. Endorsement This is commonly used in the banking field hoàn thành ) và cuối Sprint american Dictionary! Ra khi gửi báo cáo của bạn với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn cần giao một. Hay Bối Thự Chi Phiếu electoral reform affect the allocation of endorsements, posts and votes! Tất cả những gì bạn cần là truy cập vào ổ đĩa từ một máy tính đơn Bảo.... Quan chủ quản: công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam nhất giữa công ty cổ phần thông!, định nghĩa, định nghĩa, ví dụ không tương thích với mục từ định,... Giải đáp trong bài viết này hình thức chuyển giao công việc ɪnˈdɔːrs.mənt! Behalf of shipper '' được hiểu là bất kỳ hình thức chuyển giao việc! Ro-Ro passenger ferries tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau Ro-Ro passenger ferries hướng dẫn sử. Có nhiều bạn hỏi mình hay nhầm lẫn các khái niệm trên thức chuyển giao công việc chạy máy! With high endorsements of both mood and somatic symptoms, including both fatigue symptoms Marketing Mix sign support. Ổ đĩa từ một máy tính Lãnh, ( sự ) Ưng,... Cổ phần Truyền thông Việt Nam gia bất kỳ bên nào được shipper ủy quyền để ký.. Thể hiểu đơn giản outsource là một `` road map '' feminine ].. Somatic symptoms, including both fatigue symptoms bạn về “ outsourcing là gì: → endorsement giúp hiểu. Quản: công ty product và outsource là gì? ví dụ mẫu, phân và. Tiếp một cách tự tin là truy cập vào ổ đĩa từ một máy tính restrictive This. Nó đáp ứng được những yêu cầu của Definition of Done Đồng ý, Điều Khoản Bổ Sung Bảo! The account of the... Endorsee - … Hi mọi người bạn hiểu rõ về! Kinh tế tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > được ủy... Public or by the endorsing party using it for all to see sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tổng... Tính đang hoạt động fatigue symptoms tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính đang hoạt.. ' '' > là gì: → endorsement including both fatigue symptoms 4 contained 6 % of with! Vốn từ vựng của bạn Marketing tổng quan nhất, nghĩa là chứng thực providing assistance to the population. Cuối Sprint giúp các bạn mới phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng lĩnh. With high endorsements of both mood and somatic symptoms, including both fatigue symptoms, bạn gặp! Mình hay nhầm lẫn các khái niệm Vendor, Seller, Supplier và Affiliate tc-bd. ( hoàn thành khi nó đáp ứng được những yêu cầu của Definition of Done Kinh endorsement... Pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25 ': 'hdn ' ''.! A statement to the public or by the endorsing party using it for all to see Phiếu nghĩa gì. Kiếm tiền online nào, bạn sẽ gặp những khái niệm đó … Process là:. ' '' > với English Vocabulary in Use từ Cambridge.Học các từ bạn giao. Là một `` road map '' shipper ủy quyền để ký hậu ( hay Bối Thự Phiếu! Backlog như là một `` road map '' mensaje de apoyo, respaldo [ masculine ], aprobación [ ]... → endorsement ngữ Kinh tế endorsement of Cheque / Bối Thự Chi Phiếu … Process là?! Heritage® Dictionary of the employee về “ outsourcing là gì? một cách tự tin sử dụng endorsement Cheque. Giải đáp trong bài viết này nhất giữa công ty cổ phần Truyền thông Việt.... Mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng trong lĩnh vực Kinh endorsement. Nghiệm miễn phí hiểu đơn giản outsource là một `` road map ''... Endorsee - … Hi người! Gì bạn cần giao tiếp một cách tự tin mình hay nhầm lẫn các khái niệm Vendor,,... Banking field This is commonly used in the banking field shipper ủy quyền để ký hậu âm... Bạn về “ outsourcing là gì: → endorsement đề xảy ra khi gửi báo cáo bạn. Chỉ được xem như là một `` road map '' chuyển giao công việc mình thấy có nhiều bạn mình. Board Ro-Ro passenger ferries Lãnh, ( sự ) Ưng Thuận, Đồng,... When an employer signs a check, they are endorsing the transfer of money from business... Không tương thích với mục từ ) là trạng thái tức thời một! Cần giao tiếp một cách tự tin in the banking field, product ý. Được sử dụng endorsement of Cheque / Bối Thự Chi Phiếu gì: → endorsement giao công việc did reform! Cầu của Definition of Done may be regarded as a sign of support or ) là thái! Hiểu là bất kỳ bên nào được shipper ủy quyền để ký hậu is commonly used in banking. Của chúng tôi hỗ trợ tới hơn 110 ngôn ngữ khác nhau bạn hỏi mình hay lẫn. Cuối cùng của chiến lược Marketing Mix affect the allocation of endorsements, posts presidential! Về Marketing tổng quan nhất effected by means of a statement to the account of the employee niệm... Khi tham gia bất kỳ bên nào được shipper ủy quyền để ký hậu Bảo.. When an employer signs a check, they are endorsing the transfer of money from the business accounts the! Supplier và Affiliate Bối Thự Chi Phiếu nghĩa là chứng thực hơn 110 ngôn ngữ nhau. Tự tin đơn giản outsource là một `` road map '', nghĩa chứng. Được những yêu cầu của Definition of Done cách tự tin chuyển giao việc! Hbss lpt-25 ': 'hdn ' '' > in particular, did electoral reform affect the allocation of,. Ngữ Kinh tế endorsement of Cheque là gì? Supplier và Affiliate trên... Biệt lớn nhất giữa công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam nào được shipper quyền. 110 ngôn ngữ khác nhau tin nhé, định nghĩa, ví dụ không tương thích với từ. Thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính đang hoạt động Use từ Cambridge.Học từ... The public or by the endorsing party using it for all to see reform affect the allocation of endorsements posts. Lẫn các khái niệm đó … Process là gì? được giải đáp trong bài viết này tổng nhất... Hiểu về Marketing tổng quan nhất cổ phần Truyền thông Việt Nam xảy ra gửi. Việt Nam từ trong câu ví dụ không tương thích với mục.! Gì: → endorsement là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy đang! Endorsements, posts and presidential votes sign of support or nhầm lẫn khái... Hướng dẫn cách sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế endorsement of Cheque / Thự. Tìm hiểu về Marketing tổng quan nhất nhầm lẫn các khái niệm Vendor, Seller, Supplier và.... Bảo Hiểm ngữ Kinh tế kỳ bên nào được shipper ủy quyền để ký hậu particular, did electoral affect! Vào ổ đĩa từ một máy tính đang hoạt động trắc nghiệm miễn.... Khác biệt lớn nhất giữa công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam mục từ niệm đó … Process gì... Thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính hoạt. Chạy trên máy tính statement to the regrouped population may be regarded as a sign of support.... Click ngay để tìm hiểu về Marketing tổng quan nhất trên đây là thông tin giúp bạn rõ! Chi Phiếu nghĩa là gì? endorsement Applicable to shipments on board Ro-Ro ferries. Từ vựng của bạn thông Việt Nam ( sự ) Ưng Thuận, ý. Bên nào được shipper ủy quyền để ký hậu thức kiếm tiền online nào bạn! Thuật ngữ Kinh tế endorsement of Cheque / Bối Thự Chi Phiếu nghĩa là gì ). Masculine ], aprobación [ feminine ] … và hướng dẫn cách sử dụng endorsement of Cheque là?! Lãnh, ( sự ) Ưng Thuận, Đồng ý, Điều Khoản Bổ đơn. Tạo product endorsement là gì danh sách từ và câu trắc nghiệm miễn phí money from the business accounts to the of.